(0) سبد خرید
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
لوگو فروشگاه مرکزی شانیکالا
Filters
تنظیمات
جستجو

فروش اقساطی

 

" دستورالعمل فروش قسطی کالا در شانی کالا "

 

الف ) استفاده از اعتبارات بانکها:

 

بانکها اعتبارات خود را در قالب صدور کارت اعتباری و روشهای مشابه به خریداران تخصیص میدهند با توجه به اینکه شرایط هر بانک جهت پرداخت تسهیلات متفاوت است لذا صرفا به قواعد کلی پرداخت تسهیلات اشاره میگردد.

1)     مدت بازپرداخت تسهیلات حداکثر 36 ماه خواهد بود.

2)     میزان اعتبار تخصیصی تا 200،000،000 ریال می باشد.

3)     وثیقه تسهیلات برای پرسنل سازمانها و شرکتهای دولتی معمولا سفته یا قرارداد لازم الاجرای بانکی و اخذ ضامن و به شرح زیر است :

  •        در صورتی که سازمان تعهد نماید ماهانه و قبل از سررسید هر قسط ، اقساط را از حقوق پرسنل کسر و برای بانک ارسال نمایدصرفا تعهد نامه مذکور برای قبول ضمانت کفایت مینماید.
  •         در صورتی که سازمان تعهد نامه کسر از حقوق کلی اقساط موضوع بند قبل را ارایه ننماید به ازای هر 100،000،000 ریال یک ضامن که از پرسنل سازمانهای مجریه ، مقننه، و قضائیه) یا نهادها و شرکتها ی وابسته به آنها یا کاسب دارای جواز کسب معتبر و سند مالکیت باشد به عنوان ضامن مورد تایید بانک خواهد بود.

4)     قبل از پرداخت، اعتبار سنجی لازم از خریدار و ضامن توسط بانک به عمل می آید در این راستا :

الف – اخذ استعلام از سامانه احراز هویت ثبت احوال به منظور استعلام صحت اطلاعات کارت ملی متقاضی و ضامن / ضامنین صورت می گیرد.

ب- اخذ استعلام چک برگشتی و عدم هرگونه مطالبات نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صورت می گیرد.

 

5)     مبلغ 20 درصد از مبلغ خرید به عنوان پیش پرداخت توسط بانک یا شرکت اخذ میگردد.

6)      کپی کارت ملی و شناسنامه خریدار و ضامن به همراه اصل جهت انطباق با کپی توسط مسئول مرتبط در بانک اخذ میگردد.

7)     کپی مدارک مرتبط با محل سکونت یا اقامت متقاضی و ضامن / ضامنین

8)     مستندات مربوط به درآمد متقاضی ( اعم از فیش حقوقی،گواهی حقوق ، جواز کسب و .......)

9)     تکمیل مدارک مربوط به بانک اعم از درخواست و قرارداد.

 

ب ) پرداخت از محل منابع شرکت :

 

ضوابط کلی فروش قسطی به اشخاص حقیقی:

1)     حداکثر مبلغ خرید 150.000.000 ریال خواهد بود.

2)     قبل از پرداخت، اعتبار سنجی لازم از خریدار و ضامن به عمل می آید در این راستا :

الف – اخذ استعلام از سامانه احراز هویت ثبت احوال به منظور استعلام صحت اطلاعات کارت ملی متقاضی و ضامن / ضامنین صورت می گیرد.

ب- اخذ استعلام چک برگشتی و عدم هرگونه مطالبات نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صورت می گیرد.

ج- برای تسهیلات بالای دویست میلیون ریال یک یا دو نفر به عنوان معرف در فرم درخواست تسهیلات با شماره تماس و نشانی اقامت به منظور پیگیری های آتی درج گردد و اعتبار شخص از منظر ایفای به موقع تعهدات را تائید کند.

 

3)     اخذ مدارک احراز هویت متقاضی و ضامن / ضامنین همزمان با تشکیل پرونده به منظور تکمیل پرونده و اقدامات موضوع بند 2

4)     اخذ سایر مدارک مورد نیاز بسته به میزان اعتبار تخصیص داده شده

5)     دریافت وثایق و پشتوانه های مورد نیاز طبق شرایط این دستورالعمل

6)      میزان پیش پرداخت خریدار برای خرید کالا 20% قیمت کالا خواهد بود که قبل از اعطای اعتبار و پس از انتخاب نوع کالا و تعیین سبد خرید از خریدار به صورت سیستمی اخذ میگردد.

 

مدارک موردنیاز جهت فروش قسطی کالا برای اشخاص حقیقی:

1-    تکمیل فرم تقاضای خرید کالا به صورت اقساطی که در آن مبلغ و مدت مورد نیاز درج شده باشد.

2-    کپی کارت ملی و شناسنامه خریدار و ضامن به همراه اصل جهت انطباق با کپی تائید شده توسط دفتر اسناد رسمی مورد قبول شرکت/ مسئول مرتبط در شرکت

3-    کپی مدارک مرتبط با محل سکونت یا اقامت متقاضی و ضامن / ضامنین

4-    مستندات مربوط به درآمد متقاضی ( اعم از فیش حقوقی،گواهی حقوق ، جواز کسب و .......)

5-    انعقاد قرارداد فروش قسطی کالا

 

شیوه اخذ وثایق از اشخاص حقیقی:

1)     اخذ چک به میزان 120 درصد قیمت فروش اقساطی (اصل + سود)

2)     چنانچه دریافت کننده تسهیلات کارمند رسمی سه قوه ( مجریه ، مقننه و قضائیه ) یا نهادها و شرکتهای وابسته به آنها باشد اخذ فیش حقوقی یا گواهی حقوقی علاوه برچک موضوع 1

3)     برای سایر اشخاص و پرسنل شرکتهای خصوصی اخذ گواهی حقوقی و ضمانت کارمند رسمی سه قوه 4) چنانچه تضمین باز پرداخت تسهیلات توسط یکی از بانکها در قالب ابزارهای تعریف شده مانند آسان خرید و ....... صورت گیرد نیازی به اخذ مدارک ردیف 1 تا 3 نمی باشد.

 

شیوه اخذ چک :

 

1)      چنانچه امکان تحویل چک به میزان هر قسط وجود داشته باشد مبلغ چک در وجه شرکت ایده پرداز نوین یکتا با درج تاریخ باز پرداخت اقساط بر روی چک صادر و اخذ میگردد.

2)     چنانچه امکان تحویل چک به میزان هر قسط وجود نداشته باشد وجه چک حداکثر هر 6 ماه یکبار به میزان کل مبلغ قسط آن 6 ماه به تاریخ سررسید ماه ششم صادر و تحویل میگردد.

3)     چک موضوع ردیف 2 بند الف شیوه اخذ وثایق از اشخاص حقیقی بدون درج تاریخ و به شرح ذیل صادر می گردد.

-          چک مذکور می بایست متعلق به وام گیرنده بوده  و ضمن درج نام و نام خانوادگی ضامن / ضامنین ، عبارت ذیل در ظهر چک منعکس و به امضاء ضامن و ضامنین برسد.

تبصره : در صورتی که وام گیرنده فاقد دسته چک باشد اخذ چک از شخص ثالث و امضاء ظهر آن توسط خریدار به عنوان ضامن علاوه بر ضامنین اصلی الزامی است در این خصوص اخذ استعلامهای احراز هویت و چک برگشتی و تسهیلات برای صادر کننده چک نیز صورت میگیرد.

" پرداخت وجه چک را منفرداً و متضامناً با صادر کننده تعهد نمودم / نمودیم"

-         متن اختیار نامه درج تاریخ در متن چک به همراه چک از متعهد و ضامنین اخذ میگردد.

4)     در صورت اخذ ضامن برای اعطای اعتبار به شخص در ظهر هر یک از چکها عبارت پرداخت وجه چک را منفرداً و متضامناً با صادر کننده تعهد نمودم / نمودیم درج و به امضاء ضامن / ضامنین برسد.